Our culture

Our common values determine our character, culture and way of thinking.

Inspirált vezetés

Törekszünk az embert és a világot, a maga valóságában megismerni, életünket helyes szemlélettel vezetni. Bízunk egymásban, fogékonyak vagyunk egymás és mások kezdeményezéseire, és mindig a legjobb képességeink szerint tesszük a dolgunkat. Fejlődésre, a munka szeretetére és valódi együttműködésre inspiráljuk egymást.

Tökéletességre törekvés

Nem adunk ki a kezünkből hiányos vagy tökéletlen munkát. Mindenkit arra bíztatunk, beleértve saját magunkat és ügyfeleinket is, hogy ne elégedjünk meg a csak átlagosan jóval. Mindig a csúcsra törünk, folyamatosan tágítva lehetőségeink határait.

Elkötelezettség

Elkötelezettek vagyunk és elkötelezettek maradunk értékeinkhez, ügyfeleinkhez és egymáshoz. Tudjuk, hogy mit akarunk elérni és kitartóan dolgozunk céljaink megvalósításán. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos tanuláshoz, a fejlődéshez és a hosszútávú együttműködéshez. Büszkék vagyunk ügyfeleink iránti hűségünkre.

Bátorság

A bátorság azt jelenti, hogy megtesszük, amit képesek vagyunk megtenni. Nem azt mondjuk ügyfeleinknek, amit hallani szeretnének; azt mondjuk, amire valóban szükségük van, amit igazán mondanunk kell. Nem félünk új dolgokba kezdeni, nem vonulunk vissza akkor sem, ha a helyzet komolyra fordul. Felelősséget vállalunk minden cselekedetünkért.

Harmónia

Munkánk ne csak kiváló legyen, hanem egyben harmonikus is. Minden papír, amit a kezünkből kiadunk, minden szó, amit kimondunk ezt a harmóniát kell, hogy tükrözze.

Inspired leadership

We strive to understand man and the world as they are, to lead our lives with the right attitude. We trust each other, we are receptive to each other’s and other people’s initiatives, and we do our job to the best of our ability. We inspire each other to improve, to love our work and to engage in true collaboration.

Striving for perfection

Incomplete or imperfect never satisfies us. We encourage everyone, including ourselves, our clients and business partners, to excel. We are always on the cutting edge, continuously pushing our boundaries.

Commitment

We are committed, and we shall remain committed, to our values, to our clients and to our people. We have a clear idea what we want to achieve and we are committed to realising our goals. We are devoted to continuous learning, development and long-term collaboration. We pride ourselves on our loyalty to our clients.

Courage

Courage means that we do what we are able to do. We will not tell you what you want to hear, we will tell you what you need to hear. We are not afraid to try something new. We will not retreat ‘when the going gets tough’. We take responsibility for everything we do.

Harmony

Our work should not only be excellent but, at the same time, be harmonious. Every paper, every presentation, every meeting, everything we create should reflect harmony and beauty.

VJT for culture

Theatre evenings

We love these evenings. We invite our clients to a quality theatre production, where we can meet and chat with each other during the interval and after the performance. It’s not just work that brings us together.

Salons

Our salons are modelled on the old salons. The evening is built around a high quality art performance, dinner and lots of conversation. But the real reason for the salons is to get to know our clients as well as possible.

Színházi estek

Ezeket az estéket nagyon szeretjük. Egy színvonalas színházi produkcióra látjuk vendégül ügyfeleinket, ahol a szünetben és az előadás után kötetlenül tudunk ismerkedni, beszélgetni egymással. Így nem csak a munka köt össze minket.

Szalonok

Szalonjainkat a régi szalonok mintájára alakítottuk ki. Az este egy színvonalas művészeti produkció köré épül, mely vacsorával és sok beszélgetéssel egészül ki. De a szalonok igazi apropója az, hogy ügyfeleinkkel minél jobban megismerjük egymást.