Aláírás COVID idején

Aláírás COVID idején

– Dr. Buzogány Emőke –

Ez a téma kevésbé romantikus, mint Marquez híres könyve, a „Szerelem kolera idején”, ám annál hasznosabb. A mostani járvány miatt az üzleti életben is egyre elővigyázatosabbak vagyunk. Ügyfeleink is egyre gyakrabban igénylik a találkozásmentes aláírást, vagy, hogy igazi COVID kifejezéssel éljünk: az érintésmentes aláírást. Mindnyájan szeretnénk úgy szerződést kötni, tranzakciós dokumentumokat aláírni, hogy ne gyűljünk össze az irodában, és ne találkozzunk sem egymással, sem a szerződő partnerekkel személyesen.

Egy jó alternatíva a találkozásmentes aláírásra, ha az aláírók mindegyike saját home office-ból írja alá az iratcsomagot. Például lehetséges, hogy először az eladó ír alá, majd az aláírt verziókat futárral továbbítja a vevőnek, aláírja a vevő is, és ő is továbbítja az immár két aláírást tartalmazó szerződéseket, és így tovább, míg a végén az ügyvédi irodához is eljut a mindenki által aláírt dokumentumcsomag. A folyamat meglehetősen lassú, viszonylag sok szervezést igényel, külföldi aláírók esetében már nehézkes is, és az érintésmentes aláírást sem biztosítja. Találkoztunk már olyan esettel, amikor az egyik aláíró jelezte, hogy ő épp most kapta meg a betegséget, így nem szívesen küldene tovább olyan dokumentumokat, amelyeket megfogott, megérintett.

A szerződések fertőtlenítése helyett jó alternatíva a digitális aláírás. Digitális aláírást egyre több szolgáltató kínál a piacon. Ha egy vállalkozás eljut arra a pontra – márpedig a jelenlegi korlátozások egyre inkább ebbe az irányba terelnek – hogy az üzlet működtetéséhez szükség van elektronikus aláírásra, számtalan lehetőség kínálkozik. A számtalan lehetőség viszont számtalan kérdést is vet fel. Néhány példa a hozzánk eljutott kérdésekből: Mi nem használjuk az egyik fajta elektronikus aláírást kínáló szolgáltatót, mert be kell menni személyes azonosításra, helyette használhatunk inkább egy másikat, ahol elég a videó azonosítás? Mi eddig mindig ezt a szolgáltatást használtunk, de nem volt azonosítás, ettől függetlenül elfogadható az elektronikus aláírásunk? Miért nem jó az ingyenesen beszerezhető elektronikus aláírás?

Láthatjuk, hogy már az elektronikus aláírás kiválasztásánál könnyű elveszteni a fonalat. Nem célunk bemutatni az összes általunk ismert elektronikus aláírás típust, ez lehetetlen is lenne, hiszen folyamatosan új és új szolgáltatások jelennek meg a piacon. Sokkal inkább cél, hogy mankót adjunk a vállalkozásoknak és segítsünk, hogy helyesen tudjanak dönteni az adott digitális aláírás megfelelőségéről.

Mielőtt aláírunk egy szerződést, érdemes szem előtt tartani, hogy a szerződésnek olyan formában kell létrejönnie, amelyet egy esetleges jogvita esetén a bíróság is elfogad. Ilyen a teljes bizonyító erejű magánokirat. A magyar jog szerint a minősített elektronikus aláírás teljes bizonyító erővel ruházza fel a szerződést. Mielőtt kiválasztunk egy szolgáltatót, érdemes tájékozódni, hogy az adott szolgáltató által kínált aláírás megfelel-e azoknak a feltételeknek, amelyeket a magyar jog előír.

Mi van akkor, ha a szerződő partnernek már van egy adott típusú elektronikus aláírása, de mi mégis egy másik szolgáltató mellett döntünk? Tapasztalataink szerint a különböző típusú digitális aláírások kompatibilisek, vagyis ugyanazt a dokumentumot alá lehet írni digitálisan úgy is, hogy valamennyi aláíró különböző szolgáltatótól vásárolt digitális aláírást használ.

Mi történik, ha akad egy hagyománykedvelő üzleti partner, aki ragaszkodik a papíron történő aláíráshoz? Ebben az esetben sem kizárt, hogy a másik aláíró digitálisan írja alá a szerződést. A magyar jog ugyanis megengedi, hogy a felek a szerződést ne ugyanabba az okiratba foglalják, hanem több, külön okiratban írjanak alá. Ilyenkor lesz egy papír alapú példány, melyet csak az egyik fél ír alá, és lesz egy digitális példány, melyet csak a másik fél ír alá az elektronikus aláírásával, majd e két okirat együtt alkotja a szerződést.

Ebből a rövid leírásból is kitűnik, hogy az elektronikus aláírás nem csupán COVID-biztos, hanem használata egyszerű és praktikus is. Érdemes figyelni arra is, hogy a tranzakció értéke is szerepet játszhat abban, hogy a számtalan lehetőség közül az adott tranzakcióra melyik megoldás a megfelelő. A VJT csapata szívesen segít, és irányt mutat az elektronikus megoldások útvesztőjében.

Cikk megosztása:

Facebook
Twitter
Pinterest