A bértámogatás igénybevételének lehetősége

A bértámogatás igénybevételének lehetősége

(a 2020. április 29-től alkalmazandó szabályok szerint)   2020. április 24.

Mikor kérelmezhetünk bértámogatást?

Bértámogatást akkor kérelmezhetünk a munkavállalónk részére, ha munkáltatóként úgy döntünk, hogy a munkavállalónkat csökkentett munkaidőben, de egyébként a veszélyhelyzetet megelőző feltétek szerint foglalkoztatjuk.

Mit jelent a csökkentett munkaidő?

A csökkentett munkaidő azt jelenti, hogy a munkavállalónkat a járványhelyzet előtti munkaidejéhez képest kevesebb óraszámban, részmunkaidőben foglalkoztatjuk. A munkaidő csökkentés mértéke a korábbi munkaidőhöz képest, háromhavi átlagban el kell, hogy érje a 15%-ot, de nem haladhatja meg az 75%-ot. Ez tehát azt jelenti, hogy a járványhelyzet előtti munkaidő legalább 25%-ában, de legfeljebb 85%-ában foglalkoztathatjuk a munkavállalónkat.
Például, ha a munkavállalónk korábban fix 40 órát dolgozott egy héten, most legalább 10, de legfeljebb 34 órára lehet beosztva.

Milyen időtartamra kérhető a bértámogatás?

A támogatás három hónapra igényelhető.

Mekkora a támogatás mértéke?

A támogatás mértéke a kieső nettó alapbér 70%-a. A támogatás mértéke maximalizált. Alapbérként ugyanis legfeljebb a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét lehet figyelembe venni, tehát a legmagasabb igénybe vehető bértámogatás 112 418 Ft munkavállalónként. A támogatás a munkavállaló szempontjából adómentes, bennünket pedig csak a munkavégzésre és az egyéni fejlesztési időre eső kifizetett bér és járulékai terhelnek.
Például, ha egy munkavállalónk fix bruttó alapbére megegyezik a minimálbérrel (161 000 Ft), akkor a nettó bére felel meg az alapbér fenti levonásokkal csökkentett összegének, azaz 107 000 Ft lesz. Ha csak 50%-ban tudjuk foglalkoztatni a munkavállalót, akkor a kifizetett alapbér 53 500 Ft, és a munkavállalónak az állam bértámogatásként 37 450 Ft-ot fog utalni.

Mit jelent az egyéni fejlesztési idő?

Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk csak akkor kaphat bértámogatást, ha ún. egyéni fejlesztési időt (képzést) biztosítunk részére.
Az egyéni fejlesztési idő a munkavállaló képzését jelenti. A képzésnek a munkavállaló munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kell kapcsolódnia.
Az egyéni fejlesztési időt azon munkavállalóinknak kötelező biztosítanunk, akik munkaidőkiesése kevesebb, mint a korábbi munkaidejük fele. Az egyéni fejlesztési idő tartama a munkavállaló kieső munkaidejének 30%-a, és erre az időtartamra munkabért is kell fizetnünk neki. Ha a munkaidőkiesés több, mint a korábbi munkaidő fele, akkor nem kötelező az egyéni fejlesztési idő biztosítása, de ekkor is dönthetünk amellett, hogy ezt biztosítsuk. Ez esetben erre az időtartamra nem kell munkabért fizetnünk.

Mikortól igényelhető a bértámogatás?

A kérelmek benyújtása 2020. április 16-án kezdődött meg, a bértámogatást pedig először májusban lehet majd igénybe venni.

Hogyan igényelhető?

Mivel a bértámogatást a munkavállalónak nyújtja az állam, a kérelmet az érintett munkavállalóval közösen kell benyújtanunk a fővárosi vagy a megyei kormányhivatalhoz, mint állami foglalkoztatási szervhez. A fővárosi vagy a megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a kérelmünk elutasításra kerül, akkor ugyanazon munkavállalónk vonatkozásában legfeljebb egy alkalommal ismét benyújthatunk támogatási kérelmet a kormányhivatalhoz.

Melyik munkavállalónk nem jogosult bértámogatásra?

Az a munkavállalónk, aki már a részmunkaidős foglalkoztatására tekintettel támogatásban részesül. Azon munkavállaló sem lesz a támogatásra jogosult, akit már a veszélyhelyzet kihirdetését követően vettünk fel, és az sem, aki már felmondás alatt áll.

Mikor nem jogosult a cégünk bértámogatás igénylésére?

A kérelem elbírálásakor azt is vizsgálják, hogy valóban alkalmazzuk-e az érintett munkavállalót a kérelemben meghatározott csökkentett munkaidőben. Ha nem alkalmazzuk, nem vagyunk jogosultak a támogatásra. Ha új cégnek minősülünk, azaz kevesebb, mint 6 hónapja működünk, akkor sem leszünk jogosultak a támogatásra. Végül, ha munkáltatóként bizonyos támogatásokat veszünk igénybe a munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor, akkor sem leszünk jogosultak a bértámogatásra.
A támogatás igénybevételekor további vállalásokat kell tennünk, amelyek elsősorban a foglalkoztatással kapcsolatosak.

A kölcsönzött munkaerőre is kérhető a bértámogatás?

Igen. A 2020. április 29-től módosuló szabályok szerint akkor is kérelmezhetjük a támogatást, ha munkavállalónkat munkaerőkölcsönzés keretében foglalkoztatjuk.

A munkaidőkeretben foglalkoztatottak esetében is kérelmezhető a bértámogatás?

Igen, akkor is igényelhető, ha a munkavállalót munkaidőkeretben foglalkoztatjuk.

Kell-e módosítanunk a munkaszerződést?

Nem. A támogatás igénybevételéhez a munkaszerződést nem kell módosítanunk. Az ugyanis a kormányhivatal döntésének napjától a csökkentett munkaidő és az egyéni fejlesztési idő vonatkozásában a kérelemben foglaltak szerint módosul a támogatás időtartamára. Ha mégis módosítottuk volna a munkaszerződést, és így adtuk be a kérelmet, a módosított munkaszerződésben írtak lesznek irányadóak.

Cikk megosztása:

Facebook
Twitter
Pinterest