Jogsértő bizonyítási eszközök a polgári perekben

– Dr. Lakner Krisztina előadása nyomán –

Mi a közös egy öngyújtóban, és egy kulcstartóban? Mielőtt valaki hosszasan elgondolkozna ezen, eláruljuk: mindkettőben elfér egy minikamera. Krisztina tapasztalt peres jogászként azt a kérdést vizsgálta, hogy a polgári perekben felhasználható-e az ilyen, vagy hasonló eszközökkel készített hang- és képfelvétel. Jogásznyelven szólva: felhasználható-e a jogsértő bizonyítási eszköz?

Hogy megértsük a kérdés jelenlegi szabályozását, célszerű visszatekintenünk a polgári eljárásjog elmúlt több mint 50 évére. Ugyan egészen 2017 végéig az eljárásjog nem szabályozta ezt a kérdést, de a jogsértő bizonyítási eszközök egyre nagyobb számban való megjelenése szükségessé tette az irányadó bírói gyakorlat kialakítását. Alapvetően három álláspont létezett. Az egyik álláspont a jogsértő bizonyítékok szabad felhasználása, a másik pedig a felhasználás teljes tilalma mellett foglalt állást. A harmadik – az arany középút – a bíróságok mérlegelésére bízta, hogy felhasználják-e a jogsértő bizonyítási eszközöket, vagy sem. A bíróságok a gyakorlatban ezt a mérlegelésen alapuló felhasználhatóságot alkalmazták, azaz azt vizsgálták, hogy tudnak-e megalapozott döntést hozni a jogsértő bizonyíték nélkül, vagy sem. Ha úgy ítélték meg, hogy a döntéshez szükséges a jogsértő bizonyítási eszköz felhasználása is, akkor a bizonyítási eszköz felhasználható volt.

A technika fejlődésével a 2000-es évek elejétől általánosan elterjedtek a különféle multimédiás eszközök (pl. fedélzeti kamera, drón, különféle rejtett kamerák, okostelefonok), és ez a jogellenesen szerzett információk és bizonyítékok egyre nagyobb számú megjelenését eredményezte. Ezzel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbá vált a személyiségi jogok védelme is. E két folyamat együtt vezetett ahhoz, hogy a 2018-ban hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex már törvényi szinten szabályozza a kérdést, alapul véve a kialakult joggyakorlatot.

A szabályozás értelmében egy polgári perben nem használhatóak fel azok a jogsértő bizonyítási eszközök, amelyeket az élethez és a testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel szereztek meg, és ez akkor is érvényes, ha ez a bizonyíték elősegítené az ügy felderítését. Minden más esetben a bíróság mérlegelheti, hogy az adott bizonyítási eszköz felhasználása indokolt-e, és ha igen, figyelembe vegye-e a döntéshozatal során.

Fontos tudnunk azonban a következőt: ha egy jogsértő bizonyítási eszköz a polgári perben felhasználásra kerül, ez nem jelenti azt, hogy az azt felhasználó (vagy készítő) mentesülne a bizonyíték készítésével, felhasználásával összefüggő felelőssége alól. Például, ha valaki titokban készített fényképet használ fel, ezért a bíróságon felelnie kell, vagyis nem bújhat ki a polgári jogi felelősség alól. A bizonyíték tehát felhasználható, de ha annak megszerzése, felhasználása egyébként bűncselekményt valósít meg, vagy személyiségi jogot sért, akkor az azt felhasználó személy ezért felelősséggel tartozik.

Mindenesetre a minikamerát is tartalmazó kulcstartó és öngyújtó bárki számára könnyen elérhető és beszerezhető…

Cikk megosztása:

Facebook
Twitter
Pinterest